Persoonlijkheidsproblemen zijn problemen die met uw wordingsgeschiedenis verband houden.

Persoonlijkheidsproblemen

Persoonlijkheidsproblemen zijn problemen die met uw wordingsgeschiedenis verband houden. Door wetenschappelijk onderzoek wordt steeds meer bekend wat in iemand’s karakter toe te schrijven valt aan (biologische)erfelijke factoren en hoe deze genetische bagage vorm krijgt door opvoeding en omstandigheden. Persoonlijkheidsproblemen uiten zich vaak in relatie tot anderen; u hebt last van uzelf in contacten met anderen. Als u merkt dat u met mensen relaties aangaat waarbij u zich keer op keer niet prettig of teleurgesteld voelt (b.v. relaties waarbij u het gevoel heeft te kort te komen of juist te kort te schieten, relaties waarbij u zich niet gelijkwaardig voelt of relaties waarbij u steeds het gevoel heeft dat u het niet goed kan doen) dan kan het verhelderend zijn om met een therapeut te werken aan wat u belemmerd om voor u meer bevredigende contacten aan te gaan. Er bestaan verschillende therapievormen om klachten als bovenstaand te behandelen. In overleg met u wordt een methode gekozen die bij u past.