Wachttijd aanmelding

Aanname-stop

Wachttijd behandeling

ca. 15 weken

Specifieke wachttijd

Geen

Omzetplafond bereikt

Geen

* Wij informeren u graag telefonisch of per e-mail wat onze mogelijkheden op dit moment zijn wat betreft vooraanmelding en wachtlijstbeheer.

Wat is een ‘Aanmeldingswachttijd’?

De aanmeldingswachttijd is de tijd die het duurt vanaf het moment dat u voor het eerst contact heeft met ons, tot aan het eerste (intake-)gesprek. Het invullen van ons on-line aanmeldingsformulier is daarbij niet het eerste contactmoment dat telt, maar het eerste moment waarop u telefonisch contact heeft met de psycholoog.

Wat is een ‘Behandelingswachttijd’?

De behandelingswachttijd is de tijd die zit tussen het eerste gesprek met de psycholoog, het zg. intakegesprek, en het daadwerkelijke begin van de afgesproken behandeling.

Wanneer is er een ‘Specifieke wachttijd’?

Een specifieke wachttijd ontstaat wanneer de behandelingswachttijd voor een bepaalde diagnose bij ons langer is dan onze gemiddelde wachttijd.

Wanner is er een ‘Omzetplafond bereikt’?

Sommige zorgverzekeraars beperken onze hulp aan patiënten door een omzetplafond in te stellen, een quota of een andere beperking. Hierdoor kan het voorkomen dat we patiënten, die verzekerd zijn bij een bepaalde zorgverzekeraar, niet meer mogen helpen. Als dit gebeurt neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

De genoemde wachttijden zijn een gemiddelde en kunnen varieren. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. Neem contact op met onze praktijk voor de laatste stand van zaken. Bovenstaande informatie is conform de eisen die gesteld zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en zijn voor het laatst geactualiseerd op 25/05/2024